2017-04-12 09:49:38
SARA Series


2018-03-23 18:07:24

Děkujeme za vaši

návštěvu na semináři

 

;
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedenou prezentaci
můžete získat zde

Novinky
2011-02-28 10:49:44
Přenos pulzního výstupu přes M-BUS

AMB8567-M nabízí bezdrátové připojení standardních energetických měřících zařízení (s pulzním výstupem) prostřednictvím bezdrátové sítě M-BUS. To zjednodušuje vzdálené odečítání hodnot i u starších elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů. Formát přenášených dat lze konfigurovat dle potřeby.

 
Rozhraní je napájeno vestavěnou baterií. V závislosti na pracovních podmínkách dosahuje životnost baterie až 12 let. K rozhraní lze připojit jak snímače bez napěťového potenciálu (optočleny, jazýčková relé apod.), tak výstupy s otevřeným kolektorem.

 

 

  •     VF komunikace pro měřící zařízení s pulzním výstupem
  •     Vyhovuje specifikaci M-BUS/OMS
  •     Jednoduché vzdálené nastavení (nastavení pulzu, počáteční hodnota)
  •     Konfigurovatelné přes PC nebo PDA
  •     Dlouhá životnost baterie(až 12 let)
  •     Konfigurovatelný formát záznamů
  •     Šifrování AES-128
  •     Interní anténa
  •     Pulzní vstup podporuje výstupys otevřeným kolektorem nebo bez potenciálu