2022-03-01 14:35:42
Low power GNSS M10

2017-04-12 09:49:38
SARA Series

2018-04-26 14:31:27
Prezentace k semináři

Děkujeme za vaši

návštěvu na semináři

 

;
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedenou prezentaci
můžete získat zde


2017-03-02 17:19:28
Linecard


Novinky
2016-12-19 10:52:21
NB-IoT (3GPP Rel. 13, LTE Cat. NB)

NB-IoT (3GPP Rel. 13, LTE Cat. NB) je celulárna technológia dátového prenosu v licencovanom pásme v rámci LPWA (Low Power Wide Area).
Táto technológia bola vyvinutá ako profesionálna platforma pre IoT a M2M pre oblasť senzoriky, telemetriky, ale má oveľa širšie uplatnenie.

Technologicky sa veľmi nepodobá na existujúcu GSM platformu, avšak užívateľsky je totožná v tom, že pre jej fungovanie je potrebná celulárna sieť mobilných operátorov, celulárny modul, sim karta a samozrejme anténa. Inak je to však úplne nová, celulárna technológia, ktorá svojimi vlastnosťami posúva možnosti pre niektoré aplikácie na oveľa lepšiu úroveň, ako to bolo možné doposiaľ z hľadiska spotreby, dosahu a nákladov.

NB-IoT využíva pre svoje fungovanie technológiu 4G. Presnejšie LTE Advanced Pro, ktorá je zameraná pre priemyselné využitie dátových a SMS správ. Prenos údajov v sťahovaní a odosielaní nepresiahne 227Kbps/21Kbps (DL/UL). Je vhodná aj pre odľahlejšie umiestnenie. Signál má totiž pri nezmenenom výkone lepšiu dostupnosť v porovnaní s GSM, navyše so zlepšeným prienikom až do podzemných priestorov, pivníc, vodomerných šácht či podzemných garáží.


Výhody NB-IoT (LTE Cat. NB1, Rel. 13):

  •  veľmi nízka spotreba energie, preto životnosť viac ako 10-15 rokov s jedinou batériou
  •  lepší dosah signálu v porovnaní s existujúcim GSM signálom o cca. 23dB
  •  lepší prienik signálu do podzemia až po cca. druhé podzemné podlažie (závisí na použitom stavebnom materiáli, prostredí, atď..)
  •  prenos v rámci licencovaného pásma
  •  nižšie náklady na zariadenie a prevádzku
  •  možnosť preposlania dát z jedného miesta na druhé v rámci mesta, ale aj na opačnú stranu zemegule v rámci roamingu

Typické, nie však jediné aplikácie, pre ktoré je vhodná technológia NB-IoT sú:

  •  senzorika: diaľkový odpočet elektromerov, vodomerov, či plynomerov,
  •  inteligentné mestá: osvetlenie, parkovacie senzory, zberu odpadu,
  •  spotrebná elektronika: biela technika, treking ľudí a zvierat
  •  poľnohospodárstvo a životné prostredie: monitoring polí, znečistenia, hluku, dažďov atď.... 

NB-IoT využíva pre svoj prenos licencované-frekvenčné pásma, podobne ako je to je pri 2G, 3G a 4G so zaručenou kvalitou služieb, na rozdiel od niektorých nelicencovaných LPWA pásiem, umožňuje LTE Cat. NB1 vďaka downloadu a uploadu a rýchlosti podobnej 2G (pre DL) update firmvéru.  Taktiež  ponúka neobmedzenú možnosť počtu prijatí a odoslaní denných dát, ohromnú pripojiteľnosť počtu bodov na jednu BTS stanicu a hlavne možnosť preposlania dát v rámci jedného mesta, ale aj na opačný koniec zemegule v rámci roamingu. Pre svoje fungovanie využije už existujúcu a  rozširujúcu sa 4G sieť mobilných operátorov a čiastočne aj 2G. Kvôli LTE Cat. NB1 nie je potrebné budovať novú infraštruktúru pokrytia. Technológia využije vďaka mobilným operátorom už existujúce pokrytie.

 

  Obr. 1 SARA-N2, nový modul od f. u-blox pre NB-IoT
SARA-N má rovnaké púzdro LGA96 ako SARA-G(GPRS), alebo SARA-U(UMTS) Obr.2. Minimálne rozdiely na vývodoch umožnia veľmi jednoduchú migráciu z 2G alebo 3G na NB-IoT(LTE CatNB1,Rel13). Avšak „footprint” na DPS zostane nezmenený.