2022-03-01 14:35:42
Low power GNSS M10

2017-04-12 09:49:38
SARA Series

2018-04-26 14:31:27
Prezentace k semináři

Děkujeme za vaši

návštěvu na semináři

 

;
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedenou prezentaci
můžete získat zde


2017-03-02 17:19:28
Linecard


Novinky
2017-03-30 12:26:43
Roadtest inerciální navigace u-blox v Praze

Společnost u-blox závěrem loňského roku představila nové moduly NEO-M8U a EVA-M8E pro inerciální navigaci v dopravních prostředcích. Tyto moduly umožňují s dostatečnou přesností určit polohu vozidla v místech bez signálu systémů GNSS, jako jsou tunely a podzemní parkoviště. Nyní jsme měli možnost otestovat modul v pražských tunelech.

 

Modul NEO-M8U je vybaven kombinací akcelerometru a gyroskopu Bosch BMI160 a nevyžaduje již žádné připojení k systémům vozidla, zejména z důvodu zjištění rychlosti vozidla, které bylo vyžadováno u dříve nabízených modulů pro inerciální navgaci. To výrazně zjednodušuje montáž jednotky do vozidla bez nároků na odborný zásah do sběrnic vozidla. Modul EVA-M8E nabízí stejnou funkcionalitu, ale senzor BMI160 je nutno připojit externě. Modul opět nevyžaduje žádný zásah do vozidla.

 

Modul NEO-M8U jsme vyzkoušeli s vývojovou sadou EVK-M8U umístěnou pevně ve vozidle a s aktivní anténou u-blox ANN-MS na střeše v tunelovém komplexu Blanka po předchozí cca 20km kalibraci senzorů. Jak je z mapy níže vidět, modul s vysokou přesností určoval polohu v celé více než pětikilometrové dálce komplexu a dále i v následujících 2km Strahovského tunelu. V mapě je pro přehlednost uvedena pouze jednosměrná trasa (část bez satelitů je vyznačena červeně). Záznam z obou směrů včetně dat ze senzorů můžete stáhnout zde. Lze jej přehrát s pomocí programu u-center, který lze volně stáhnout ze stránek výrobce.

 

Další informace o modulech pro inerciální navigaci najdete v předchozím článku a na stránkách výrobce u-blox. Dotazy rádi zodpovíme na našich pobočkách.