2022-03-01 14:35:42
Low power GNSS M10

2017-04-12 09:49:38
SARA Series

2018-04-26 14:31:27
Prezentace k semináři

Děkujeme za vaši

návštěvu na semináři

 

;
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedenou prezentaci
můžete získat zde


2017-03-02 17:19:28
Linecard


Novinky
2018-09-03 10:08:58
Podpísali sme distribučnú zmluvu s Rakonom France SAS.

S potešením oznamujeme, že spoločnosť Microdis Electronics sa stala autorizovaným distribútorom spoločnosti Rakon.

Rakon je jedným z najväčších svetových poskytovateľov riešení vysoko spoľahlivých produktov na kontrolu frekvencie. Jeho riešenia s vysokou spoľahlivosťou sa nachádzajú v aplikáciách pre vesmír, obranu a priemysel, ktoré vyžadujú najprísnejšie výkonové kritériá.

Produktové portfólio zahŕňa:
TCXO s nízkou g-citlivosťou
ultra stabilné OCXO
ultra nízko šumové OCXO & OCSO
radarové pod-systémy (pre nové projekty ako aj pre úpravy)
zákaznícke testovacie zariadenia

Navyše, Rakon je zapojený aj do väčšiny vedeckých programov riadených Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a od 80. rokov dodáva pre ESA kavalifikova kryštály. Spoločnosť Rakon vyvíja nové produkty a technológie s finančnými prostriedkami ESA a CNES (Francúzske národné centrum pre vesmírne štúdie).