2022-03-01 14:35:42
Low power GNSS M10

2017-04-12 09:49:38
SARA Series

2014-03-31 12:11:21
Uslovi prodaje, isporuke i plaćanja
Microdis Electronics d.o.o. vrši prodaju robe u skladu sa uslovima iz dokumenta koji se nalazi ispod ovog teksta. Oni su sastavni deo ponude. Slanjem porudžbine, kupac prihvata ove uslove.
 
 
Customers_delivery_restrictions_03022023_version_EN_wo.pdf